Onze plannen

Home / Onze plannen

Onze plannen


Ten oosten van de kruising van de Van Randwijcklaan en het Valleikanaal in Amersfoort ligt de locatie Zangvogelweg. Op deze locatie staat nu nog een schoolgebouw, voorheen in gebruik bij ROC Midden Nederland en nu tijdelijke huisvesting van het Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium. Het gebouw op deze locatie wordt gesloopt, waardoor de locatie vrij komt voor woningbouw. Op dit gebied van ongeveer 1 hectare groot wordt HIER! ontwikkeld.
HIER! class=

HIER! Wonen

HIER! bestaat uit twee gebouwen, een woontoren van ca. 23 meter aan de Zangvogelweg en een woontoren van ca. 60 meter hoog aan het Valleikanaal. Beide gebouwen worden omgeven door een parkachtige omgeving. HIER! biedt 165 appartementen van vier verschillende types. De grootte varieert van 44,5 m2 tot 108 m2 (GBO). 35% van de woningen zijn sociale huurwoningen, verspreid over beide bouwblokken. Ook biedt HIER! ruimte aan maatschappelijke functies in de plint van het gebouw.
HIER! is goed bereikbaar met de auto, openbaar vervoer en langzaam verkeer en sluit aan op de recreatieve routing van het Valleikanaal.

ArchitectuurDe twee woongebouwen van HIER! hebben een alzijdig karakter en verschillen van elkaar in vorm en materialisering. Ook hebben de lager gelegen verdiepingen een andere architectonische uitstraling dan de hoger gelegen verdiepingen, door bijvoorbeeld balkons. De lagere verdiepingen maken connectie met het maaiveld en de straat en de hogere verdiepingen met Amersfoort en omgeving. De privacy van de woningen op de begane grond wordt gewaarborgd door het hoogteverschil tussen maaiveld en dek. In de plint biedt HIER! ruimte aan maatschappelijke functies.

 
Het lage woongebouw ligt aan de Zangvogelweg-zijde van het gebied en is zeven verdiepingen hoog. Het hoge woongebouw ligt aan het Valleikanaal en heeft een hoogte van negentien verdiepingen op het hoogste punt. Het lage gebouw ligt ca. 44 meter van de bestaande bebouwing af en het hoge gebouw respecteert een afstand van ca. 80 meter. Hierdoor zullen de effecten van slagschaduw en windhinder op de bestaande woningen beperkt blijven.

Buitenruimte

De twee woontorens staan midden in een parkachtige tuin. Deze tuin geeft toegang aan beide woongebouwen en de parkeergarage. Door het dek iets te verhogen ten opzichte van het maaiveld wordt onderscheid gemaakt tussen het openbare gedeelte en de binnentuin. Het geheel wordt glooiend ingericht, waardoor de tuin naadloos overloopt in de openbare oevers van het Valleikanaal. De bestaande bomen worden zoveel mogelijk ingepast.

 
Ook de ecologie krijgt een rol binnen het ontwerp van de buitenruimte. In de inrichting van het plangebied ten zuiden van de bebouwing wordt bijgedragen aan de ecologische verbindingszone rondom het Valleikanaal. Zo wordt er een nieuwe poel wordt aangelegd om een bijdrage te leveren aan de leefomgeving van de doelsoorten, zoals de ringslang, rietgors en bruine pad.

Parkeren

Parkeren voor de bewoners en bezoekers vindt plaats op eigen terrein, zowel voor auto’s als voor fietsen. Voor de bewoners wordt een parkeerkelder onder de woningen gerealiseerd. En de bezoekers kunnen hun auto parkeren op een parkeerterrein dat deels uit zicht verdwijnt doordat het onder het maaiveld ligt en groen wordt omkaderd.
De parkeervoorzieningen voor fietsers zijn verdeeld over de parkeerkelder, inpandige fietsenstallingen in de woongebouwen en op het dek nabij de entree’s van de gebouwen.

Ruimtelijke visie

Bij het ontwerp van HIER! is rekening gehouden met een aantal factoren om de stedebouwkundige en landschappelijke inpassing te optimaliseren:
opsommingspijl HIER! moet het groene, parkachtige karakter van de Valleikanaalzone en de ecologische verbinding versterken.
opsommingspijl De woontorens staan in de omgeving als losse eenheden met een kleine voetprint, waardoor ruimte voor groen ontstaat.
opsommingspijl De bebouwing van het gebied heeft een alzijdig karakter.
opsommingspijl HIER! wordt een nieuw accent aan de kruising van de radiaal met het Valleikanaal, dat past binnen de bestaande bebouwing en accenten.
opsommingspijl Het zicht vanaf de radiaal op de Onze Lieve Vrouwetoren blijft behouden.
opsommingspijl HIER! biedt een connectie tussen het Valleikanaal en de oostelijk gelegen wijk, zowel als zichtrelatie als fysiek door bijvoorbeeld wandelpaden.
opsommingspijl HIER! draagt bij aan de recreatieve toegankelijkheid van de groen-blauwe zone rondom het Valleikanaal.

DuurzaamheidHIER! heeft een een hoge ambitie met betrekking tot duurzaamheid:
opsommingspijl De bewoners verbruiken zo weinig mogelijk energie.
opsommingspijl Er wordt milieuvriendelijk gebouwd en gesloopt.
opsommingspijl De woningen krijgen een gezond binnenklimaat en leefomgeving.
opsommingspijl De gebruikskwaliteit van zowel de woningen als de tuin is hoog.
opsommingspijl De toekomstwaarde van HIER! is hoog.

Wil je het complete document Ruimtelijke Randvoorwaarden Zangvogelweg lezen? Klik dan logo-voor-klik-HIER!