Resultaten buurtbijeenkomst

Home / Resultaten buurtbijeenkomst

Resultaten buurtbijeenkomst HIER!


De ruimtelijke randvoorwaarden voor de herontwikkeling aan de Zangvogelweg 140 in Amersfoort zijn 19 februari 2019 goedgekeurd door de Gemeenteraad. Op 7 maart jongstleden heeft een buurtbijeenkomst plaatsgevonden, waarbij we het stedenbouwkundig plan met betrekking tot de herontwikkeling van de locatie Zangvogelweg 140 hebben toegelicht. Met iets meer dan honderd bezoekers was het een geslaagde avond. Er was zowel tijdens de avond als achteraf via deze website gelegenheid tot het stellen van vragen. In onderstaand document staan de antwoorden op alle ingediende vragen en opmerkingen. Deze antwoorden zijn geformuleerd in samenwerking met de gemeente Amersfoort.
Antwoorden op vragen bijeenkomst HIER!

 

 

Relevante links en documenten:

Hoogbouwvisie gemeente Amersfoort
Parkeernormen gemeente Amersfoort
Ruimtelijke Randvoorwaarden Zangvogelweg 140
Schaduwwerking Zangvogelweg 140
Brief informatiebijeenkomst 7 maart 2019
Brief informatiebijeenkomst 15 maart 2018